OTS GLOBAL > News > Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên kế toán

 • user
 • Tuyển dụng
 • Không có phản hồi

Mô tả công việc – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. – Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. – Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. – Hạch toán các…

Tuyển dụng nhân viên Sale

 • user
 • Tuyển dụng
 • Không có phản hồi

Mô tả công việc – Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. – Chăm sóc và duy trì khách hàng cũ của công ty. – Lập kế hoạch, triển khai phương án mở rộng hoạt động kinh doanh. – Theo dõi…

Tuyển dụng Marketing

 • user
 • Tuyển dụng
 • Không có phản hồi

Mô tả công việc – Hỗ trợ lập kế hoạch và xây dựng các loại hình content bao gồm: Facebook fan page post, bài PR, nội dung website, … thuộc các chiến dịch marketing của cty. – Phối hợp với bộ phận Sales, bộ phận chăm sóc khách hàng trong quá trình tư vấn và…

Tuyển dụng lập trình viên

 • user
 • Tuyển dụng
 • Không có phản hồi

Mô tả công việc – Phối hợp với các nhà phân tích kinh doanh và các developers đưa ra các mẫu thiết kế phần mềm . – Chuyển đổi các bản thiết kế và mô tả chi tiết phần mềm thành các đoạn code có khả năng thực thi cao với ngôn ngữ phù hợp….